Social Inklusion i Nordstjernen

I 2017 iværksatte Nordstjernen en fortløbende udviklingsproces med det formål at forankre en social inkluderende praksis i institutionen.

Netop arbejdet med social inklusion finder vi særdeles vigtigt, idet vi ønsker at være et dagtilbud, hvor ALLE børn har optimale udviklings- og læringsbetingelser.

I vedhæftede bilag kan du læse uddybende om vores arbejde med social inklusion.