Forældresamarbejde

 

I Daginstitutionen Nordstjernen vægter vi et godt forældresamarbejde.

Samarbejdet mellem institution og forældre gavner barnet og giver de bedste muligheder for positiv trivsel og udvikling.

Kommunikationen mellem barnets "voksne" i hverdagen er vigtig for barnet. Gennem dialog skaber vi et kendskab til hinandens verdener - hjemmet og institutionen - og sikrer at barnet får det bedste ud af disse verdener. Vi opfordrer til et åbent og respektfuldt samarbejde.

I Daginstitutionen Nordstjernen har vi en forældrebestyrelse med både forældrerepræsentanter,  personalerepræsentanter og ledelse. Denne bestyrelse er med til at danne rammen for institutionen. Der er valg til bestyrelsen hvert år og man sidder i bestyrelsen for en 2-årig periode.