Forældresamtaler

Vi tilbyder af faste samtaler:

  • Opstartssamtale (inden barnet starter i institutionen)
  • Overleveringssamtale (når barnet flytter fra vuggestuen til børnehaven (aftenbørn))
  • Førskolesamtale (Inden barnet starter i skole)

Herudover vil der altid være mulighed for samtaler efter behov.

Vi afholder forældremøde for alle forældre i november med forskellige emner samt valg til forældrebestyrelsen.

Se i øvrigt årsplanen for øvrige forældrearrangementer.