Underretning - overgrebspakken

Vi har som fagfolk et særligt ansvar for at sikre, at børn som viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Vi har fokus på, at sikre at hjælpen kommer så tidligt som muligt, inden problemerne vokser sig store og tunge - det har I og ikke mindst jeres børn fortjent.

Det er intet tabu at tage imod hjælp. Det ses derimod som en styrke at man er sit forældreansvar bevidst, og handler på sit barns signaler på mistrivsel.

Vedhæftede pjece giver et indblik i, hvilke handleveje vi som dagtilbud har, for at sikre det enkelte barn.