Test af børn - åbenhed og tilgængelighed

Indledning:

I Kolding Kommunes daginstitutioner arbejder pædagogerne databaseret og målrettet med det enkelte barns trivsel og udvikling.

Dette kræver at barnet iagttages i forskellige situationer, således at pædagogerne har grundigt kendskab til barnets relationer og kompetencer indenfor de forskellige udviklingsområder.

For at sikre kvalitet, systematik og overblik anvender institutionerne forskellige redskaber til dette.

Nærværende notat er et forsøg på at give et indblik i de forskellige redskabers formål og anvendelse. Notatet skal samtidig beskrive hvordan oplysninger, der findes om børnene, håndteres og deles med forældre og/eller andre myndigheder.