Velkommen i Nordstjernen - Et Musikunivers

Nordstjernen har 66 vuggestuepladser fordelt på 5 stuer samt 1 børnehavegruppe med 20 børn.

Der er mulighed for Aftenplads, hvis I som forældre har et arbejdsmæssigt behov.

I  Daginstitutionen Nordstjernen får hvert enkelt barn mulighed for at vise "den bedste udgave" af sig selv i fællesskabet med andre. Vi ønsker, at være et dagtilbud, hvor ALLE børn har optimale udviklings- og læringsbetingelser. 

Et veluddannet personale arbejder specialiseret og målrettet med at understøtte det gode børneliv. Et liv hvor der er plads til at være barn, tid til at lege og ro til at fordybe sig. Tillidsskabende voksne giver barnet nærvær, omsorg og tryghed og sikre optimale rammer for udvikling og trivsel.

ÅBNINGSTIDER

 Mandag til fredag 6.45 – 16.45

Aftenåbning

Mandag til fredag 16.45 – 21.00

Forældre der på grund af aftenarbejde har behov for at få plads til barnet i den udvidede åbningstid, kan henvende sig til kommunens pladsanvisningen på tlf.: 79791200 eller mail: pladsanvisningen@kolding.dk

 

 

 

 d
Vi havde en fantastisk tur. En tur gennem æbleplantagen, en tur forbi fuglen ( en klatrestativ ) en tur hvor vi hørte en hane, en tur med musik. Vi har været på opdagelse idag. Det var først da vi kom hjem, at det begyndte at regne.

Nordstjernens værdier

Inklusion  betyder, at vi anser barnets deltagelse i fællesskaber som en forudsætning for barnets udvikling, læring og dannelse, og at vi søger at tilrettelægge praksis således, at barnets positive deltagelse understøttes og fremmes.

Anerkendelse betyder, at vi mener at anerkendende og imødekommende voksne, styrker barnets trivsel og hermed barnets lyst til at lære og involvere sig i sine omgivelse.

Medbestemmelse betyder, at vi anser demokrati som en grundsten i vores samfund. Således søger vi i praksis at inddrage børnene for herigennem at fremme et demokratisk sindelag hos dem.