Velkommen i Nordstjernen - Et Musikunivers

Nordstjernen har 66 vuggestuepladser fordelt på 5 stuer samt 1 børnehavegruppe med 20 børn.

Der er mulighed for Aftenplads, hvis I som forældre har et arbejdsmæssigt behov.

I  Daginstitutionen Nordstjernen får hvert enkelt barn mulighed for at vise "den bedste udgave" af sig selv i fællesskabet med andre. Vi ønsker, at være et dagtilbud, hvor ALLE børn har optimale udviklings- og læringsbetingelser. 

Et veluddannet personale arbejder specialiseret og målrettet med at understøtte det gode børneliv. Et liv hvor der er plads til at være barn, tid til at lege og ro til at fordybe sig. Tillidsskabende voksne giver barnet nærvær, omsorg og tryghed og sikre optimale rammer for udvikling og trivsel.

ÅBNINGSTIDER

 Mandag til fredag 6.45 – 16.45

Aftenåbning

Mandag til fredag 16.45 – 21.00

Forældre der på grund af aftenarbejde har behov for at få plads til barnet i den udvidede åbningstid, kan henvende sig til kommunens pladsanvisningen på tlf.: 79791200 eller mail: pladsanvisningen@kolding.dk

 

 

 

 d

Nordstjernens værdier

Nærværende relationer er, når den voksne er til stede i samværet, er opmærksom og indlevende i forhold til barnets aktuelle behov.

Anerkendende samvær er når den voksne forsøger at forstå, hvad barnet er optaget af, og hjælper med at udtrykke det.

Fokus på udvikling ses ved at personalet i den pædagogiske praksis introducerer muligheder, der understøtter børnenes læringsbehov, så de får mulighed for at tilegne sig nye kompetencer.