I 2019 er mad til vuggestuebørn i Kolding Kommune en del af institutionernes kerneydelse, og dermed indgår udgiften til mad i den normale forældrebetaling. Byrådet i Kolding Kommune har besluttet, at dette pr. 1.1.2020 ikke længere vil være gældende.

I Nordstjernen har forældrebestyrelsen vedtaget at der til institutionens vuggestuebørn og børnehavebørn forsat skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal som udgangspunkt betales af forældrene. Kolding Kommune yder friplads og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen på samme måde som den øvrige forældrebetaling.  

Forældrebestyrelsen har vedtaget ordningen for perioden 1.1.19-1.1.22. Herefter skal forældrebestyrelsen igen tage stilling til, om ordningen skal fortsætte.