Skolestart

Bilag
I Daginstitutionen Nordstjernen arbejder vi målrettet med vores kommende skolebørn - se bilag.