Mad og Måltidspolitik

Vi har udarbejdet en mad og måltidspolitik, hvor vi både forholder os til kosten og måden, hvorpå vi er sammen omkring måltidet.