Behovsåbent

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune.

I Kolding kommune er det politisk bestemt, at der i visse perioder af året, kun holdes en daginstitution i hvert skoledistrikt åbent. Man kalder det behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud.

Dage med behovsåbent i Kolding Kommune

  • De 3 hverdage før påske (15.-16.-17. april)
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag  (31. maj)
  • Uge 28-29-30
  • Dagene mellem jul og nytår (27. + 30. december)
  • Nytårsaftensdag (31. december) institutionen lukker kl. 12.30

Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  • Grundlovsdag (5. juni)
  • 24. december

I alle institutioner vil forældrene i god tid inden ferieperioderne, blive bedt om at tilkendegive, om deres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår via uddelte breve eller som opslag i institutionerne.

I Nordstjernen er vi slået sammen med Børnehaven Tusindfryd, Daginstitutionen Palmealle og Pinjevejens Børnehus. Det vil skifte fra år til år, hvilken institution der fysisk har åbent.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.